Biznis media

  • Zaujímavé trendy rozhovory z podnikateľského prostredia, ktorým zviditeľnite seba, svoju značku, spoločnosť. Biznis talky realizujeme buď na neformálnych networkingoch alebo individuálne podľa požiadavky.
  • Neváhajte nás osloviť s požiadavkou pre Biznis talk.
  • Vchádzame do zákulisia firiem. Hľadáme zaujímavosti, aj nevinné nedostatky a hodnotíme firmu, jej služby, produkty, a procesy. Ukazujeme ako to funguje v danej firme, aké sú procesy a pod.
  • Produkcia + výstupy
  • Neváhajte nás osloviť s požiadavkou a navštívime aj Vašu spoločnosť.

Biznis talk

Pozri si jedno z našich videí ..

Biznis polícia

Pozri si jednu z epizód.