Biznis media

Biznis media

Networking

Je potrebná aj medializácia a propagácia. Preto sme sa rozhodli, že budeme zastrešovať aj mediálnu stránku a chceme propagovať našich členov a účastníkov neformálnych networkingov, prostredníctvom Biznis Talkov a Biznis polície. | Biznis Talk | Biznis policia |

View Detail
Sieť benefitov

Sieť benefitov

Networking

Chceme vytvárať aj sieť benefitov od jednotlivých členov a partnerov, kde naši členovia komunity budú mať rôzne benefity, zľavy, výhody u týchto partnerov.

View Detail
Adset Network

Adset Network

Networking

|ONLINE PLATFORMA| Aby sme vedeli efektívne komunikovať a združovať sa ako komunita, je v dnešnej dobe najefektívnejšie mať mobilnú aplikáciu, v ktorej budú všetci členovia z komunity.| Rýchly prístup k informáciám.| Relevantný a rýchly spôsob komunikácie medzi jednotlivými členmi.| Rýchle riešenie problémov, poskytnutie rád, tipov a pod. |Odborná poradňa, kde sa viete poradiť s odborníkmi (právnikom, účtovníkom, GDPR a pod.)| Nástenka príspevkov (Forum)| Sieť benefitov a jeho uplatnenie

View Detail
Komunita

Komunita

Networking

Vytvárame komunitu podnikateľov a manažérov, ktorí si vedia byť navzájom prínosom. Korporáty majú kartelové dohody, na západe si navzájom podnikatelia pomáhajú, spolupracujú, a na Slovensku ide väčšina proti sebe a každý sám za seba. Sme spoločenské tvory, a našou silou je práve spájanie. Keď sa vytvorí silná komunita, uvidíme o koľko jednoduchšie je sprocesovať stretnutie na riaditeľa nejakej veľkej spoločnosti, o koľko rýchlejšie je dozvedieť sa správne informácie, atď. V jednote je sila, tak poďme to robiť tak, nech sme všetci silnejší

View Detail
Networkingový teambuilding

Networkingový teambuilding

Networking

Práve na neformálnych networkingových stretnutiach zapájame teambuildingové praktiky, aby sme zbavili ostýchavosti jednotlivcov, vedeli vás prirodzene prepájať s jednotlivcami a zaradili vás do skupiniek, kde sa budete navzájom podporovať... Ide o rôzne zábavné aktivity (športového charakteru) ako napr. Minigolf | Pukec | Šípky | Krúžky | Petang | Cornhole | a ďalšie. A ďalším formátom sú kvízy z podnikateľského prostredia. Pri týchto aktivitách garantujeme, že sa zabavíte a prirodzene budete nadväzovať kontakty.

View Detail